KOTŁY PAROWE I WODNE
REMONT MODERNIZACJA

  • podajników węgla i pyłu węglowego
  • młynów węglowych ( bębnowo- kulowych)
  • wentylatorów – młynowych, powietrza i spalin
  • pyłoprzewodów, palników i dysz powietrza
  • cyklonów, separatorów, kanałów powietrza i spalin
  • rusztów mechanicznych
  • urządzeń i instalacji odżużlania

 

Projekt i realizacja GRUPA MARIS