RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE
REMONT MODERNIZACJA

  • sieci technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych
  • montaż instalacji wodno-chemicznych z materiałów pe, pvc w technologii zgrzewania doczołowego i mufowego
  • montaż instalacji z rur preizolowanych
  • wykonanie izolacji termicznych rurociągów, urządzeń i instalacji

Projekt i realizacja GRUPA MARIS