URZĄDZENIA NAWĘGLANIA I ODPOPIELANIA
REMONT MODERNIZACJA

  • urządzeń transportu przenośnikowego wraz z naprawą lub wymianą taśm
  • bębnów przenośników taśmowych
  • instalacji transportu popiołu

Projekt i realizacja GRUPA MARIS